Pracovná zdravotná služba - MUDr. Oliver Dibák

Pracovná zdravotná služba - Bratislava            02/6241 1582

VITAJTE U NÁS

Informácie dôležité najmä pre Vás
PZS sa týka všetkých zamestnancov v súkromnom aj štátnom sektore, vo veľkých aj malých podnikoch vrátane malých administratívnych prevádzok. Nedodržanie tejto povinnosti môže by sankcionované zo strany Úradu verejného zdravotníctva vo výške 1.660 € až 33.194 €.

JEDNODUCHÉ ŠTYRI KROKY PRE VÁS A VAŠICH ZAMESTNANCOV

ciara-nadpis

1. Krok - Zatelefonujte nám do ambulancie - +421 2 6241 1582

Pred každou prehliadkou si, prosím, zatelefonujte do našej ambulancie (v pracovných dňoch od 8:00 do 12:30).
Radi Vám vysvetlíme, ako sa jednotlivé rizikové skupiny delia a aké prehliadky sú pre konkrétnu pracovnú pozíciu nevyhnutné.
Zároveň Vám vieme navrhnúť najbližšie voľné termíny na prehliadku.

Ide napríklad o:
1) Prácu vo výškach (od 1,5m)
2) Prácu so zobrazovacou jednotkou - počítačový monitor
3) Nočnú prácu, resp. prácu na zmeny
4) Prácu vodiča z povolania - vedenie motorových vozidiel
5) Prácu s bremenami
6) Psychickú pracovnú záťaž

 

2. Stiahnite si nevyhnutné dokumenty

Na našej stránke Vám ponúkame informácie veľmi prehľadne. Priamo na tejto podstránke si môžete stiahnuť Potvrdenie, Cenník, Posudok, Dotaznik, ... a iné

1 - Pracovná zdravotná služba - Vstupný dotazník
2 - Pracovná zdravotná služba - Zmluva
3 - Pracovná zdravotná služba - Žiadosť o vykonanie preventívnej lekárskej prehliadky
4 - Certifikát MUDr Dibáka - Pridelenie povolenia vykonávať úlohy Pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľom samostatne.
5 - Pracovná zdravotná služba - Posudok
6 - Cenník k nahliadnutiu
 

3. Príďte k nám s vytlačenými, vyplnenými a podpísanými dokumentami

Nemáte sa čoho obávať. Náš cenník je jednoduchý a veľmi férový. Poďľa rozsahu predpísaných prác - bude rozsah vyšetrenia jedného zamestnanca v rozmedzí 10 - 15€. Pri prácach vo výškach je nevyhnutné vyšetrenie zraku - 12€. Pri nočných prácach a prácach na zmeny je nevyhnutné vyšetrenie EKG v cene 8€.

 

4. Po úspešnom vyšetrení, vyplnení, podpísaní a zaplatení poplatku získate ihneď PZS

Zmluvu o vykonaní preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci treba mať podpísanú. V prípade splnenia všetkých podmieok dostávate PZS rukou obratom

Kvalitná pracovná zdravotná služba PZS - neznalosť zákona neospravedlňuje Telefonická rezervácia PZS

domáca stránka   |  PZS   |   doktor Dibák   |   rozsah služieb   |   realizácia a postupy   |   legislatíva   |   kontakt

© 2015 Doktor Webster s.r.o. All rights reserved.