Pracovná zdravotná služba - MUDr. Oliver Dibák

Pracovná zdravotná služba - Bratislava            02/6241 1582

VITAJTE U NÁS

Informácie dôležité najmä pre Vás
PZS sa týka všetkých zamestnancov v súkromnom aj štátnom sektore, vo veľkých aj malých podnikoch vrátane malých administratívnych prevádzok. Nedodržanie tejto povinnosti môže by sankcionované zo strany Úradu verejného zdravotníctva vo výške 1.660 € až 33.194 €.

LEGISLATÍVA

ciara-nadpis

Vestník Ministerstva Zdravotníctva z 29.1.2014 ročník 62
ktorý taxatívne upravuje rozsah preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci - linka .pdf

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - linka .pdf

Zákon č. 355/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2010 Z. z. - linka .pdf

Zákon č. 204/2014 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - linka .pdf

Článok denníka SME z 20. 05. 2015 - Rozhovor s MUDr. Oliverom Dibákom - linka.pdf - odkaz na denník SME

Webová stránka Uradu Verejného zdravotníctva - www.uvzsr.sk,
Zoznam lekárov a verejných zdravotníkov s určenou špecializáciou - linka .pdf

Kvalitná pracovná zdravotná služba PZS - neznalosť zákona neospravedlňuje Telefonická rezervácia PZS

domáca stránka   |  PZS   |   doktor Dibák   |   rozsah služieb   |   realizácia a postupy   |   legislatíva   |   kontakt

© 2015 Doktor Webster s.r.o. All rights reserved.