Pracovná zdravotná služba - MUDr. Oliver Dibák

Pracovná zdravotná služba - Bratislava            02/6241 1582

VITAJTE U NÁS

Informácie dôležité najmä pre Vás
PZS sa týka všetkých zamestnancov v súkromnom aj štátnom sektore, vo veľkých aj malých podnikoch vrátane malých administratívnych prevádzok. Nedodržanie tejto povinnosti môže by sankcionované zo strany Úradu verejného zdravotníctva vo výške 1.660 € až 33.194 €.

MUDr. OLIVER DIBÁK

ciara-nadpis

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
internistu a Pracovnej zdravotnej služby

Naše neštátne zdravotnícke zariadenie vzniklo v roku 2008.

Poskytuje služby praktického lekára pre dospelých skĺbené s vnútorným lekárstvom, navyše aj „Pracovné zdravotné služby“, ktoré sú legislatívne uzákonené pre každého zamestnávateľa. Pre svojich pacientov využíva ambulancia spoluprácu s odbornými lekármi, jednak priamo na Poliklinike Záporožská, jednak spolupracuje so špičkovými pracoviskami v rámci Bratislavy.

Kvalifikácie
- prvá atestácia zo všeobecného lekárstva
- druhá ( euroatestácia ) zo všeobecného lekárstva
- prvá atestácia z vnútorného lekárstva ( interná )
- druhá atestácia z vnútorného lekárstva ( interná )
- atestácia „Služby zdravia pri práci“ ( tzv. pracovné lekárstvo )


Zmluvný partner so všetkými poisťovňami

Možnosti komunikácie s doktorom
- slovenský jazyk
- anglický jazyk
- nemecký jazyk
 
 
Autobusové spojenie
autobusová linka č. 80
(Kolárovo námestie -> Zochova -> Záporožská)
autobusová linka č 88
(Nový most [Most SNP] -> Einsteinova ulica -> Záporožská)


Ďalšie výhody
- priamo v budove je na medziposchodí umiestnená “lekáreň Elán”

MUDr. Oliver Dibák
Kvalitná pracovná zdravotná služba PZS - neznalosť zákona neospravedlňuje Telefonická rezervácia PZS

domáca stránka   |  PZS   |   doktor Dibák   |   rozsah služieb   |   realizácia a postupy   |   legislatíva   |   kontakt

© 2015 Doktor Webster s.r.o. All rights reserved.